Prova på Mowin gratis

Arbetsorder direkt till faktura

Har ni svårt att få struktur i arbetsflödet? Med Mowin skapar ni enkelt en arbetsorder som skickas vidare till personalen på fältet. Här kan ni lägga till information kring arbetet, checklistor och diverse dokument för att underlätta under arbetets gång.

Mowins orderhantering kan även ses som en dagbok för den personal som befinner sig ute på fältet. Här fyller personalen enkelt i arbetstid, material, resa och externa inköp. Efter en smidig signering, kan sedan en kundfaktura gå iväg direkt till kund. Snabbt, smidigt och effektivt.

Tidrapportering

Nu slipper du äntligen de handskrivna tidrapporterna. I Mowin samlar ni in personalens arbetstimmar snabbt och effektivt. Det går enkelt att sammanställa och ger er en tydlig överblick över personalens arbetstimmar. Koppling till arbete eller interntid sker på automatik och semester, sjukdom eller VAB fylls i direkt i systemet. Ett löneunderlag skapas sedan enkelt baserat på de tidrapporter som skapas.

Materialhantering

Materialhantering behöver inte innebära en massa tråkigt pappersarbete. Har ni många olika artiklar och handlar hos olika grossister? Vi löser det!

Mowin gör din materialhantering effektivare och är samsynkat med flera större el och vvs grossister. Här får du enkelt en prisjämförelse mellan produkter och materialet ni köper syns i ärendet redan när ni lämnar butiken. Systemet är byggt för att hantera stora artikelregister och standard för våra kunder är att ha upp mot en miljon artiklar.

Prova på Mowin gratis

Dokumenthantering

Idag består verktygslådan av betydligt mycket mer än bara verktyg. För att genomföra ett arbete krävs diverse dokument för att arbetet ska bli väl genomfört, exempelvis i form av monteringsanvisningar eller säkerhetsanvisningar.

I Mowins dokumenthantering sparar ni enkelt diverse dokument direkt i mobilen, för att underlätta i ert arbete. Ge era kollegor rätt verktyg för att kunna genomföra ett jobb på rätt sätt med hjälp av Mowins dokumenthantering.

Häng med i nyhetsloopen

Lägg till din mail så är du med i loopen för nyheter om Mowin.